English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Izvještaji o poslovanju
Prigovori
Zahtjevi
POLAZNA > Izvještaji starog Društva

Finansijski izvještaji starog društva
Godišnji obračuni:

 Za 2006. godinu:
    Bilans stanja
    Bilans uspjeha
    Mišljenje nezavisnog revizora

 

Periodični obračuni:
    Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2004.
    Bilans stanja na dan 30.06.2005.:
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Bilans tokova gotovine 01.01.2005. - 30.06.2005.
            - strana1 | strana2| strana3
    Bilans uspjeha 01.01.2005. - 30.06.2005.
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Izvještaj o broju ekvivalentnih stanovnika

 Za 2005. godinu:
    Aneks I
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Bilans stanja na dan 31.12.2005.
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Bilans uspjeha 01.01. - 31.12.2005.
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Izvještaj o promjenama u kapitalu  31.12.2005.
            - strana1 | strana2 
    Tokovi gotovine 01.01. - 31.12.2005.
            - strana1 | strana2| strana3
    Izv. o broju ekvivalentnih stanovnika 01.01. - 31.12.2005.
    Mišljenje ovlašćenog revizora 
    Nota društva
    Odluka o usvajanju završnog računa

 Za 2004. godinu:
    Aneks I
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Bilans stanja na dan 31.12.2004.
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Bilans uspjeha 01.01. - 31.12.2004.
            - strana1 | strana2| strana3 | strana4
    Izvještaj o promjenama u kapitalu  31.12.2004.
            - strana1 | strana2 
    Tokovi gotovine 01.01. - 31.12.2004.
            - strana1 | strana2| strana3
    Izv. o broju ekvivalentnih stanovnika 01.01. - 31.12.2004.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavjeÅ¡tenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.