English

 
Invest Nova Društvo
Organ. struktura
Kontakt
Akta Društva
Skupština društva
Finansijski izvještaji
Izvještaji o poslovanju
Prigovori
Zahtjevi
POLAZNA > Invest Nova Društvo > Menadžment

Invest Nova AD - Menadžment

Organizaciona šema:

Organizaciona sema

Organizaciona struktura:

UPRAVNI ODBOR:
Srđan Stanojević, predsjednik, rješenje broj: 01-UP-51-87-4/17 od 02.06.2017. godine
Stevan Radić, član, rješenje broj: 01-UP-51-309-6/17 od 02.06.2017. godine
Željko Šupić, član, broj rješenja: 01-UP-51-87-5/17 od 02.06.2017. godine

IZVRŠNI DIREKTORI:
Stevan Radić, rješenje broj: 01-UP-52-230-1/15 od 24.04.2015. godine. Posjeduje licencu investicionog menadžera.
Biljana Trifković, rješenje komisije 01-UP-51-61-3/19 od 15.03.2019.g.

INTERNI REVIZOR:
Stoja Ristić, diplpomirani ekonomista, sa licencom ovlašćenog revizora, imenovana od strane Upravnog odbora Društva, na XXV sjednici održanoj dana 27.08.2018. godine.

FRONT OFFICE:
1. radno mjesto - rukovodilac operativne jedinice, investicioni menadžer - Biljana Trifković, po zanimanju diplomirani ekonomista sa licencom investicionog menadžera, registarski broj dozovole: 04-4-101/09, rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-57-6-1/21 od 13.01.2021.godine važi do 19.01.2023. godine
2. radno mjesto - investicioni menadžer - Bojana Vakičić, diplomirani ekonomista , sa licencom investicionog menadžera, registraski broj dozvole: 04-4-148/17, rješenje KHOV broj: 01-UP-57-398-1/19 od 18.07.2019. godine , važi do 27.07.2021. godine .

MIDDLE OFFICE:
Viši rukovodilac sektora za kontrolu - Jelena Stankić, diplomirani pravnik sa zvanjem investicionog  menadžera.

BACK OFFICE
Viši rukovodilac sektora za podršku - Svetlana Ristić, diplomirani ekonomista.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice Fonda
Pogledajte izvještaje
 Portfelj Fonda Invest Nova
 Novosti i obavjeÅ¡tenja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. godine. Sva prava pridržana.