Omif Invest Nova
Vodič za investitore
Akta OMIF
Izvještaji o poslovanju
Izvještaji sa skupština
Izvještaji OMIF
POLAZNA > fond-omif > Vodič za investitore

 Vodič za investitore

Investicioni fondovi mogu biti idealni izbor investicije za sve ulagače, od početnika do onih iskusnih. Bez obzira jesu li Vaša sredstva malih ili velikih iznosa, ne morate rizikovati ulažući u samo jedan oblik imovine ili vrstu fonda. Ulaganjem u investicione fondove imate mogućnost sudjelovanja u ulaganju u desetine različitih finansijskih proizvoda

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje.

Investicioni fondovi su posebna imovina koja nije u vlasništvu društva za upravljanje investicionim fondom nego u vlasništvu ulagača, proporcionalno veličini njihovih udjela u fondu.
Fond dakle, prikuplja novčana sredstva prodajom udjela u fondu i tako prikupljena sredstva potom ulaže u različite finansijske instrumente. Novim ulaganjima novčanih sredstava u fond kreiraju se novi udjeli, kojima se kupuju finansijski instrumenti, pa se na taj način povećava veličina imovine fonda. Vlasnici u svakom trenutku mogu zahtijevati otkup svih ili dijela udjela u fondu, a društvo koje upravlja fondom, u skladu sa Prospektom, dužno ih je otkupiti.

Neke od prednosti ulaganja u fondove:
• diverzifikacija – jedan ulagač, osim ako posjeduje veliku količinu novca, ograničen je na mali broj akcija ili obveznica. Investicioni fond posjeduje mnogo različitih hartija od vrijednosti. Ukoliko bi dijelu njih pala cijena, ostatak hartija od vrijednosti bi smanjio pad vrijednosti fonda ili ga poništio. Kroz diverzifikaciju se smanjuje rizik kojem se izlaže;
• profesionalni manadžment – velika većina ulagača ima slobodna finansijska sredstva, ali nema znanja pomoću kojih bi ih uspješno uložila, ili nema vremena pratiti kretanje tržišta. Za investicioni fond rade investicioni menadžeri kojima je praćenje tržišta i trgovanje hartija od vrijednosti posao;
• likvidnost – do sredstava uloženih u investicioni fond može se doći u kratkom vremenu.

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavjeÅ¡telja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.