Unioinvest fond
Akta
Obavjestenja
Uprava Fonda
Izvještaji sa skupština
Izvještaji
Izvještaji o poslovanju
Skupština fonda
POLAZNA > Unioinvest fond > Izvještaji

Unioinvest u likvidaciji

Završni likvidacioni bilans, stanje na dan 24.11.2022.godine
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 31.10.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Kvartalni izvještaj sa 30.09.2022.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.9.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.8.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.7.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Finansijski izvještaj, stanje na dan 30.06.2022.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.6.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.5.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Finansijski izvještaj, stanje na dan 30.04.2022.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.4.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Kvartalni izvještaj sa 31.03.2022.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 31.3.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

     Revizorski izvještaj za 2021.

Izvještaji sa 28.2.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Godišnji izvještaji sa 31.12.2021.:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.1.2022.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.12.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.11.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Kvartalni izvještaj sa 30.09.2021.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 31.10.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.09.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.08.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.07.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Polugodišnji izvještaj sa 30.06.2021.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.05.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.04.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Kvartalni izvještaj sa 31.03.2021.
  
  Obrasci
     Nota

     Revizorski izvještaj za 2020.

Izvještaji sa 31.03.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 28.02.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Godišnji izvještaji sa 31.12.2020.:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2021.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.12.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.11.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.10.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.09.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.08.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.07.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Polugodišnji izvještaj sa 30.06.2020.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.04.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Kvartalni izvještaj sa 31.03.2020.
  
  Obrasci
     Nota

Godišnji izvještaji sa 31.12.2019.:
  
  Izvještaj
     Nota
     Revizorski izvještaj za 2019.

Izvještaji sa 31.03.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 29.02.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.01.2020.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.12.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.11.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.10.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 30.09.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o strukturi imovine 

Izvještaji sa 31.08.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.07.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 

Polugodišnji izvještaj sa 30.06.2018.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.05.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 

Kvartalni izvještaj sa 31.03.2018.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.04.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

     Revizorski izvještaj za 2018. godinu

Izvještaji sa 31.03.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o neto imovini 

Godišnji izvještaji sa 31.12.2019.:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 28.02.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.01.2019.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.12.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 
     Izvještaj o neto imovini (korigovani) 

Izvještaji sa 30.11.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.10.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Kvartalni izvještaj sa 30.09.2018.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.09.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.08.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.07.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Polugodišnji izvještaj sa 30.06.2018.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.05.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 30.04.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaj za prvi kvartal 2018.:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.03.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

     Godišnji dokument o objavljenim informacijama

     Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu
  
   Revizorski izvještaj za 2017. godinu

Izvještaji sa 28.02.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Godišnji izvještaji sa 31.12.2017.:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2018.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.12.2017.
     Izvještaj o neto imovini - konačni obračun 

     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 30.11.2017.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.10.2017.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o strukturi ulaganja - druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Kvartalni izvještaj sa 30.09.2017.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.09.2017.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o struktkuri ulaganja druge HOV
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.08.2017.
     Izvještaj o strukturi ulaganja - akcije
     Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.07.2017.
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Polugodišnji izvještaj sa 30.06.2017.
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.05.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 30.04.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.03.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

    Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu 
    Izjava o usklađenosti za 2016. godinu
    Revizorski izvještaj za 2016. godinu

Izvještaji sa 28.02.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Finansijski izvještaj sa 31.12.2016. godinu:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2017.
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 

Izvještaji sa 31.12.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
     Izvještaj o struktkuri ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto imovini 
  
  Izvještaj o neto imovini (korigovani) 

Izvještaji sa 30.11.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 31.10.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji za treći kvartal 2016. godine:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 30.09.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 31.08.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 31.07.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Periodični finansijski izvještaji sa 30.06.2016:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 31.05.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 30.04.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaj za prvi kvartal 2016. godine:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.03.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

    Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015.

    Revizorski izvještaj za 2015. godinu

Izvještaji sa 29.02.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Godišnji izvještaj sa 31.12.2015:
  
  Obrasci
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2016:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

     Korigovani izvještaj o neto sredstvima na dan 31.12.2015. 

Izvještaji sa 31.12.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima 

Izvještaji sa 30.11.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.10.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Periodični finansijski izvještaji sa 30.09.2015:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 30.09.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.08.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.07.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Periodični finansijski izvještaji sa 30.06.2015:
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 30.06.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.05.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 30.04.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji za prvi kvartal 2015.
  
  Izvještaj
     Nota

Izvještaji sa 31.03.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaj sa 31.12.2014:
    Godišnji izvještaj
    Izjava o usklađenosti
    Revizorski izvještaj
    Dokument o objavljenim informacijama

Izvještaji sa 28.02.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije/obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaj sa 31.12.2014:
  
  Obrasci.
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2015:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.12.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 30.11.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.10.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaj za treći kvartal 2014. godine:
  
  Izvještaj
     Nota 

Izvještaji sa 30.09.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

 Izvještaji sa 31.08.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

 Izvještaji sa 31.07.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Poluodišnji izvještaj za 2014. godinu:
  
  Izvještaj
     Nota

    Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izvještaji sa 30.06.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.05.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 30.04.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

Izvještaji sa 31.03.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima   

     Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu

     Revizorski izveštaj za 2013. godinu

Izvještaji sa 29.02.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Godišnji izvještaj sa 31.12.2013:
  
  Izvještaj sa 31.12.2013.
     Nota

Izvještaji sa 31.01.2014:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.12.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 30.11.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.10.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 30.09.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.08.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.07.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 30.06.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.04.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 28.02.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

Izvještaji sa 31.01.2013:
  
  Izvještaj o struktkuri ulaganja - akcije
    Izvještaj o strukturi ulaganja - obveznice
    Izvještaj o strukturi ulaganja - druge hartije od vrijednosti
     Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima
     Izvještaj o neto sredstvima    

 

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavjeÅ¡telja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.